Logo LIVIN' Academy
coach robot team

Anders denken en doen

LIVIN’ Academy betekent letterlijk levende academie. En dat is precies wat we willen zijn. We vormen onze denk- en werkwijze als een levend organisme naar de ontwikkelingen vóór ons. We zijn geen reguliere school maar je leert wel veel bij ons. Je verzamelt skills en ervaringen, je bouwt aan je netwerk en je gaat met nieuwe praktische uitdagingen aan de slag. Alle betrokkenen; bedrijven en andere partners werken met je samen aan vraagstukken die onze (toekomstige) leefomgeving betreffen. Dat vergt flexibiliteit en een sterk bewustzijn. Voel jij je aangesproken? Meld je dan aan.

Misschien word jij straks wel Coach van het Robot Team, Digital Twin Engineer, Regeneratief Bouwer of wordt er voor jouw vaardigheden een heel nieuw beroep bedacht?

LIVIN’ Academy gelooft…

in negen ‘fundamentals’. Iedereen die zich hiermee verbonden voelt wordt van harte uitgenodigd deze fundamentals te onderschrijven via het formuliertje. De teller houdt het aantal LIVIN’ supporters bij. Doe mee, word ook geheel vrijblijvend en gratis een LIVIN’ supporter! Onze fundamentals zijn geloven in:

1 avontuurlijk leren
2 in verbinding zijn
3 gelijkwaardigheid
4 de wereld beter maken
5 vernieuwing
6 de kracht van de natuur
7 meegaan met verandering
8 blijvend betrokken zijn
9 jezelf

0
AANTAL SUPPORTERS
SUPPORT OUR FUNDAMENTALS!

Vernieuwing inspireert ons

LIVIN’ Academy is een initiatief van de bouwsector. Toch voelen we ons niet gebonden aan de grenzen van deze branche. Ons werkveld is zo breed als de reikwijdte van de vraagstukken waarmee we aan de slag gaan. Het branche-overstijgend denken en werken zit in ons DNA.

De essentie van veel (vernieuwende) ideeën is te vertalen naar andere toepassingen. Dat noemen we branchmarking. We zoeken naar succesvolle oplossingen in alle branches en laten ons daardoor inspireren. Zo vergroten we ons perspectief en onze kans van van slagen. We vergroten er ook de toekomstbestendigheid van onze deelnemers, partners en bedrijven mee, hetgeen als de belangrijkste missie van LIVIN’ Academy mag worden beschouwd.

Digital Twin Engineer
livin' academy
MELD JE AAN ALS LEERLING

Betaald studeren met baangarantie (4 jaar)

Als je kiest voor LIVIN’ Academy ga je het eerste jaar ontdekkend leren. Dat gebeurt in groepsverband en aan de hand van concrete vraagstukken. Onder leiding van een coach onderzoeken we jouw mogelijkheden, voorkeuren en talenten. Op basis daarvan ontwikkel jij je verder en kies jij je plek tussen de doeners die oplossingsgericht uitdagingen aangaan. Op voorhand weten we dus niet wat jouw rol wordt, en dat is precies het mooie van LIVIN’ Academy: we voegen ons naar behoeften die zich aandienen. Na dat eerste jaar ga je werkend leren in de praktijk bij een van de bij ons aangesloten bedrijven. Gerenommeerde bedrijven die jou minimaal 3 jaar aan het werk houden. Bij LIVIN’ Academy ontvang je een salaris. Je bent dus verzekerd van een betaalde studie en een baangarantie van 4 jaar. Voel jij je aangesproken? Meld je dan aan of onderschrijf onze fundamentals.

BeroepsToekomstige Leerweg
LIVIN’ Academy is BTL ofwel BeroepsToekomstige Leerweg. Die term hebben we zelf bedacht want we kennen geen klassiek niveau. Iedereen van 18 jaar of ouder die zich aangesproken voelt, mag zich aanmelden. We voegen ons naar het niveau van de deelnemers. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangen deelnemers een LIVIN’ Proof, een certificaat waarop al hun skills en ervaringen staan vermeld.

regeneratief bouwer
livin' academy
MELD JE AAN ALS LEERLING

De bouwstenen van onze vernieuwing

Ontdekkend leren via de BeroepsToekomstige Leerweg start bij LIVIN’ Academy met 3 bouwstenen. Regeneratief bouwen gaat verder waar duurzaam bouwen stopt. Het streeft naar verbetering van onze leefomgeving. Het gebouw dient bij te dragen aan de natuur en niet ervan weg te nemen. Digital engineering stelt ons in staat digitale modellen (BIM) te maken van objecten zoals gebouwen. Door toevoeging van slimme sensoren kunnen we van het object een digitale tweeling maken waardoor we constructieve en technologische optimalisaties kunnen realiseren, goed voor mens en natuur. Livin’ in a VUCA world houdt in dat we leven in een wereld waarin alles grillig, complex, onzeker en vaag is. Deze educatieve bouwsteen speelt daarop in. Hieronder vind je de thema’s die behandeld worden.

Meer over VUCA

regeneratief bouwen

REGENERATIEF BOUWEN

• Mens en natuur
Verbinding met en verantwoordelijkheid voor de natuur.
• Bebouwing met de natuur
De natuur laten floreren en hier middels de bebouwing aan bijdragen i.p.v. afnemen.
• Materiaalgebruik
Materiaalkennis, bewust gebruik van materialen en het slim toepassen hiervan.
regeneratief bouwen
digital engineering

DIGITAL ENGINEERING

• Modelleren
Ontwerpen aan de hand van een digitaal model en het gebruiken van dit model om de levenscyclus van het gebouw in kaart te brengen.
• Slimme sensoren
Het installeren van slimme sensoren om van een object een digital twin te maken. Hoe lees je de verzamelde data uit en hoe analyseer je die data?
• Samenwerking mens en machine
Fabrieksmatig bouwen met o.a. robotisering, installatie en management en het slim oplossen van uitdagingen binnen de sector (logistiek, arbeid etc.)
digital engineering
vuca wereld

LIVIN’ IN A VUCA WORLD

• Implementatie
Maak ideeën levensvatbaar door nieuwe business modellen te gebruiken of te bedenken.
• De snel veranderende onvoorspelbare wereld
Met een open blik naar de wereld kijken, om veranderingen te spotten en hier tijdig op te reageren met wat je maakt en doet.
• Visie en identiteit
Wat is jouw visie in deze veranderende, onzekere, complexe wereld? Een sterke visie maakt je besluitvaardig en effectief.
LIVIN bedrijven
livin' academy
MELD JE AAN ALS BEDRIJF

Onze bedrijven gaan voorop in de ontwikkeling

Succesvol ondernemen betekent investeren in de toekomst. Voor veel ondernemers wordt die toekomst gedomineerd door maatschappelijke thema’s als woningnood, klimaatverandering, energietransitie, stikstof en nog veel meer. Dat maakt vooruitzichten onzeker waardoor veel ondernemers naar manieren zoeken om hun perspectief te verbeteren. LIVIN’ Academy helpt hen daarbij. Onze innovatieve aanpak leidt mensen op op basis van toekomstige ontwikkelingen. We gebruiken daarbij praktische vraagstukken en streven naar het aanleren van vaardigheden die anticiperen op de ontwikkelingen. We betrekken de nieuwste technieken en mogelijkheden daarbij en hanteren onze fundamentals als leidraad. Als je als bedrijf ook voorop wilt gaan in de ontwikkelingen, meld je dan aan. Tijdens een intakegesprek onderzoeken we de manieren waarop we in jouw bedrijfsbehoefte kunnen voorzien met een LIVIN’ student.

Recruiteren op meerdere manieren
Het werven van leerlingen voor toekomstgerichte functies, kan op verschillende manieren.
• Recruitment vanuit LIVIN’ academy: deelnemers melden zich aan zonder bedrijf en worden gematcht of dragen zelf een bedrijf aan.
• Recruitment namens het bedrijf: LIVIN’ academy zal namens bedrijf X werven en contract aan bieden.
• Recruitment binnen de staf van bedrijven: Bedrijf X heeft deelnemer al in dienst en heeft behoefte aan de transitie naar innovatie en regeneratie.

Investering
LIVIN’ Academy biedt een BPO: Business Proces Outsourcing van werven en opleiden. 1 jaar een LIVIN’ Academy programma is betaald studeren in de nieuwe BTL (BeroepsToekomstige Leerweg) 1 jaar programma + 3 jaar werkverbintenis.